۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

خانه فروغ


تنها چراغ روشن گورستان ظهیرالدوله چراغ خانه فروغ بود
پ.ن
کدوم آدم عاقلی دوربین اش و تو گورستان افتتاح می کنه ؟

هیچ نظری موجود نیست: