۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

دستگاه قضایی مسئول اعتصاب غذای نسرین ستوده

فعالان حقوق زنان دستگاه قضایی را مسئول پیامدهای اعتصاب غذای نسرین ستوده دانسته اند
جمعی از فعالان جنبش زنان و مادران کمپین یک میلیون امضا ، در اعتراض به وضعیت نسرین ستوده نامه‌ای را به دفتر دادستان کل تهران تحویل دادند.
به گزارش سایت تغییر برای برابری، در این نامه که فعالین جنبش زنان و حامیان آن در پی نگرانی از وضعیت نسرین ستوده امضا کرده اند، از قوه‌ی قضائیه درخواست کردند تا به خواسته‌های قانونی نرین ستوده ترتیب اثر داده شود.
امضا کنندگان این نامه بر مسئولیت قوه‌ی قضائیه نسبت به سلامت نسرین ستوده تاکیده اند
این فعالان جنبش زنان  ضمن اعلام همراهی و هم‌رای با نسرین ستوده ، از دادستان کل استان تهران خواسته‌اند تا با تامین حقوق زندانیان و اهمیت به درخواست آنان دامنه‌ی نابرابری و بی‌عدالتی را کاهش دهد.

هیچ نظری موجود نیست: