۱۳۹۱ دی ۲۳, شنبه

پرسش

آسمان را بارها 
با ابرهای تیره تر از این 
دیده ام 
اما بگو 
ای برگ 
در افق این ابر شبگیران 
کاین چنین دلگیر و 
بارانی ست 
پاره اندوه کدامین یار زندانی است ؟

پی نوشت : پرسش شفیعی کدکنی که پرسش این روزهای ما است

هیچ نظری موجود نیست: