۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

زنانی که با عشق و محدودیت آواز می خوانند

قصه زنان آواز خوان ایران قصه محدودیت است و عشق، اصرار برای ماندن و در ایران آواز خواندن.
قصه چمدان های است که گاه بسته می شود برای رفتن و خواندن.
قصه آرزوهایی است که در پستوی خانه پنهان می شود.
قصه اعمال سلیقه رهبران مذهبی است که حالا شنیدن صدای زن ها را حرام خوانده اند.
همه این قصه ها را در «ایران وایر» نوشتم
اینجا : تابوی صدای زن

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Judging by your piece on "jokes", one can say what a tightass bore you are. One bans jokes because of religious mandates, and another comes to ban them because of "feminist" mandates. Please bear in mind: everything can be laughed at and dragged in mud and no anti-laughter fundamentalist shouldwhine about it